Giá tiêu ngày 3/3/2014

Giá hạt tiêu (sàn Kochi - Ấn Độ)

Kỳ hạnGiá khớpThay đổi%Số lượngCao nhấtThấp nhấtMở cửaHôm trướcHĐ Mở
GIAO NGAY 52944.45 -222.2 -0.42 0 53166.65 52944.45 53166.65 53166.65 0

Giá tiêu cập nhật tại sàn NMCE

Kỳ hạnGiá khớpThay đổi%SL muaĐặt muaSL bánChào bánCao nhấtThấp nhấtMở cửaHôm trướcHĐ mởThời gian
03/14 52990.00 +390 +0.74 1 52650.00 1 53000.00 52990.00 52700.00 52700.00 52600.00 -- 16:40:03
04/14 53956.00 +87 +0.16         53956.00 53700.00 53700.00 53869.00 -- 16:40:03

Kết quả giao dịch của sàn tiêu IPSTA (Ấn Độ)

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtMở cửaĐóng cửaHôm trướcVị thế mởVị thế đóngDoanh thuNgày
03/2014 52727 0 0 0 0 0 52727 10 10 0 28/02/2014
04/2014 53386 0 0 0 0 0 53386 0 0 0 28/02/2014
05/2014 52355 0 0 0 0 0 52355 0 0 0 28/02/2014
06/2014 52355 0 0 0 0 0 52355 10 10 0 28/02/2014
07/2014 53386 0 0 0 0 0 53386 0 0 0 28/02/2014
08/2014 53386 0 0 0 0 0 53386 0 0 0 28/02/2014
TIEU XO 51000 +200 53000 53000 53000 53000 0 0 0 0 28/02/2014
TIEU CHọN 53000 +200 53000 53000 53000 53000 0 0 0 0 28/02/2014
  Tổng khối lượng: 0 20 20
  Lượt: 120 0 0
  Nhận: 150 0 0

Giá hạt tiêu (sàn SMX - Singapore)

Kỳ hạnNgày hết hạnGiá khớpThay đổi%Cao nhấtThấp nhấtMở cửaHôm trướcĐặt muaSL muaĐặt bánSL bán
09/2013 18/09/2013 6500 38 0.59 6500 6500 6500 6462 0 0 0 0