Phòng bệnh Tuyến Trùng gây hại và chăm sóc cây Hồ Tiêu đầu mùa mưa

Tuyến trùng gây hại, một trong những tác nhân chính làm tổn thương bộ rễ, nguyên nhân gián tiếp truyền nấm bệnh gây hại đối với cây Hồ Tiêu – một loại cây có hệ rễ khá nhạy cảm. Tuyến trùng gây hại chính là tác nhân dẫn đến bệnh chết chậm trên cây Hồ Tiêu, một loại...

Hội thảo giới thiệu sản phẩm thuốc Tiêu Tuyến Trùng 18EC và thuốc ĐHST RIC 10WP đến BCND tại khu vực Đà Lạt

Bộ rễ đóng vai trò quan trọng đối với cây trồng, giúp cây hấp thụ nước và chất dinh dưỡng, bảo đảm sự phát triển khỏe mạnh và năng suất của cây. Tuy nhiên, cũng như các bộ phận khác của cây, bộ rễ cũng thường xuyên bị tấn công bởi các sinh vật gây hại sống trong đất....

Chăm sóc hồ tiêu mùa khô đúng cách

Thạc sĩ Phạm Công Trí, Trưởng bộ môn hệ thống Nông Lâm nghiệp – Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên chia sẻ một vài lưu ý đến nhà vườn về việc chăm sóc cây hồ tiêu trong giai đoạn mùa khô. Trong giai đoạn này, vườn tiêu đang mang quả trên cây nhưng lại chịu nhiều ảnh...