Cà phê là cây công nghiệp lâu năm nên cần được bón phân nhiều lần trong năm cả mùa mưa và mùa khô để đáp ứng kịp thời nhu cầu dinh dưỡng của cây.

Tiến sĩ Công Huyền Tôn Nữ Tuấn Nam – nguyên Cán bộ nghiên cứu Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên chia sẻ kinh nghiệm với nhà vườn một số lưu ý khi bón phân cho cà phê giai đoạn mùa khô. Bón phân cho cây trong mùa khô đi đôi với việc tưới nước cho cây. Hiện nay, phương pháp nhà vườn vẫn còn sử dụng phổ biến là tưới gốc và tưới phun mưa.

Để tiết kiệm và đưa phân bón vào nước tưới là kỹ thuật tiến bộ, tăng hiệu quả sử dụng của phân bón nhưng phương pháp này lại chưa được nhà vườn đầu tư áp dụng trên diện rộng.

Cà phê là cây công nghiệp lâu năm nên cần được bón phân nhiều lần trong năm cả mùa mưa và mùa khô.

Để tăng hiệu quả sử dụng phân bón bằng phương pháp tưới gốc và tưới phun mưa, nhà vườn chọn loại phân bón phù hợp cho cây cà phê mùa khô: độ tan của phân và công thức phân bón, tỷ lệ phân bón NPK có phù hợp với cây cà phê mùa khô hay không?

Theo quy trình bón phân cho cây cà phê do Bộ Nông nghiệp đưa ra, khuyến cáo nên bón đạm cho cà phê trong mùa khô. Nhà vườn có thể sử dụng phân ure, sunfat đạm. Đạm là yếu tố cần thiết giúp cây phục hồi sức khỏe trong giai đoạn này, trong khi lân và kali là 2 loại phân được khuyến cáo không được sử dụng.

Hiện nay, nhiều công ty đã sản xuất phân NPK dùng để bón cho cây trong mùa khô với công thức có hàm lượng đạm cao, lân dễ tiêu và lượng kali rất thấp.

Nhà vườn cũng cần lưu ý, trong giai đoạn này, cây cũng cần một lượng lân để phát triển rễ, nhà vườn có thể dùng loại lân dễ tiêu để giúp cây hấp thu tốt. Cây cũng cần lượng ít kali nhằm giúp cây chống hạn. Do đó, trong mùa khô, nhà vườn chỉ bón phân đạm cho cây.

Nhà vườn có thể sử dụng phân hỗn hợp NPK có tỷ lệ đạm cao, lân và kali thấp như công thức 20:5:6.

Tổng lượng phân bón từ 300 – 600g/cây cho 2 lần bón trong mùa khô.

Trên đây là một số lưu ý trong quá trình bón phân cho cây cà phê giai đoạn mùa khô, giúp cây hấp thu tốt nhất và hiệu quả nhất, góp phần tăng năng suất khi thu hoạch.

H.T
(Theo VOH Online)

Để tăng hiệu quả sử dụng phân bón của cây Cà phê trong giai đoạn mùa khô nên sử dụng Thuốc Điều hòa Sinh trưởng RIC 10WP Cà phê Mùa khô ngay sau khi thu hoạch xong hoặc trong đợt tưới nước tiếp theo.

Thành phần chính của Thuốc Điều hòa Sinh trưởng RIC 10WP Cà phê Mùa khô là Auxin 1% (ANA) và phụ gia đặc biệt 99% bao gồm các acid amines, vitamin, các enzymes và các phức hợp vi lượng quý hiếm cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của cây Cà phê.

Thuốc Điều hòa Sinh trưởng RIC 10WP Cà phê Mùa khô giúp cây Cà phê hấp thu lượng phân bón NPK tăng thêm 30%, năng suất được tăng thêm 20%, chi phí giảm dần theo thời gian, cây luôn xanh tốt. Chuyển hóa dinh dưỡng nhanh và điều hòa cho cây Cà phê chống các yếu tố bất lợi của môi trường. Giúp cây ra hoa đậu quả đồng loạt, không ra hoa chanh, cuối vụ trái chín đều. Tỷ lệ đậu quả đạt cao, hệ rễ phát triển nhiều giúp quần thể vi sinh vật có lợi phát triển mạnh.