CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • Nhằm đảm bảo sự an toàn và bảo mật thông tin cho người sử dụng website, Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng đưa ra một số chính sách bảo mật thông tin cho khách hàng cá nhân và tổ chức khi mua hàng tại website: ric.com.vn | khoadang.com.vn | rictieu.ric.com.vn
 • Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng sử dụng chính sách bảo mật để tiếp nhận và sử dụng thông tin đăng ký của cá nhân hoặc tổ chức. Chính sách cũng sẽ giải thích các bước Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng.
 • Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng sẽ bảo vệ dữ liệu khi đăng ký và đặt hàng online của khách hàng nhằm gây dựng niềm tin – an toàn không gian mạng. Đó là vấn đề rất quan trọng với công ty. Vì vậy, Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng tạo ra nội dung của chính sách bảo mật đảm bảo công bằng, lợi ích và an ninh đến giao dịch mua bán.

MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN:

 • Việc thu thập dữ liệu của website: ric.com.vn | khoadang.com.vn | rictieu.ric.com.vn sẽ giúp chúng tôi:
 • Nắm bắt được các yêu cầu, mong muốn của khách hàng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.
 • Giúp khách hàng cập nhật các thông tin chương trình khuyến mại do Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng tổ chức.
 • Hỗ trợ khách hàng khi có khiếu nại, ý kiến một cách nhanh nhất.

PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN:

 • Họ và Tên
 • Địa chỉ
 • Email
 • Điện thoại
 • Nội dung liên hệ

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN:

 • Thông tin thu thập được Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng sử dụng cho các mục đích sau:
 • Giao hàng cho quý khách đã mua hàng tại ric.com.vn | khoadang.com.vn | rictieu.ric.com.vn
 • Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ cho khách hàng
 • Xử lý các đơn đặt hàng và cung cấp sản phẩm thông qua website: ric.com.vn | khoadang.com.vn | rictieu.ric.com.vn
 • Ngoài ra, các thông tin giao dịch gồm: lịch sử mua hàng, giá trị giao dịch, phương thức vận chuyển và thanh toán cũng được  website: ric.com.vn | khoadang.com.vn | rictieu.ric.com.vn lưu trữ nhằm giải quyết những vấn đề có thể phát sinh về sau.
 • Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng sẽ không chia sẻ thông tin khách hàng trừ những trường hợp cụ thể sau đây: Để bảo vệ ric.com.vn | khoadang.com.vn | rictieu.ric.com.vn và các bên thứ ba khác: Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ, của ric.com.vn | khoadang.com.vn | rictieu.ric.com.vn và các bên thứ ba khác.
 • Theo yêu cầu pháp l‎ý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp l‎ý. Điều đó chắc chắn không bao gồm việc bán, chia sẻ dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của khách hàng vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết được đặt ra trong quy định Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của công ty.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN:

 • Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng trong quá trình cung cấp sản phẩm cho khách hàng, cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập, hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG:

 • Công ty cam kết bảo đảm an toàn thông tin cho quý khách hàng khi đăng ký thông tin cá nhân với chúng tôi. Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng cam kết không trao đổi mua bán thông tin khách hàng vì mục đích thương mại. Mọi sự chia sẻ và sử dụng thông tin khách hàng Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng cam kết thực hiện theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng cam kết sẽ khiến quý khách cảm thấy tin tưởng và hài lòng về bảo mật thông tin cá nhân khi tham gia và sử dụng website của công ty.

NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN

 • Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng chỉ sử dụng thông tin khách hàng vào những việc hoàn toàn chính đáng, được sự đồng ý chấp thuận của khách hàng. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cho một bên thứ 3 nếu không được khách hàng đồng ý. Chỉ cung cấp thông tin của khách hàng khi nó có lợi với khách hàng và được sự cho phép của khách hàng. Nhưng Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng vẫn sẻ phải cung cấp thông tin cho bên thứ 3 trong một số trường hợp sau:
  • Được sự cho phép của khách hàng
  • Theo yêu cầu của các tổ chức, cơ quan, chính phủ, nhà nước khi xác nhận được việc làm đó là hợp pháp và không vi phạm pháp luật nhà nước Việt Nam

THÔNG TIN CÔNG TY TNHH DV KHKT KHOA ĐĂNG

 • Tên đơn vị: Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5800 415 002
 • Ngày cấp: Ngày 19 Tháng 03 Năm 2004
 • Địa chỉ trụ sở: 286 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại: 0263 382 1074

PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH.

 • Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách liên hệ với Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng qua số điện thoại hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên website: ric.com.vn | khoadang.com.vn | rictieu.ric.com.vn