Tiệc Tri Ân Khách Hàng niên vụ 2017 – 2018

Để khép lại niên vụ 2016 – 2017, đồng thời tri ân đến toàn thể khách hàng, đối tác đã đồng hành cùng công ty trong những năm vừa qua, Công ty Khoa Đăng đã tổ chức Tiệc tri ân khách hàng niên vụ 2017 – 2018 vào ngày 8/10/2017 tại Gia Lai và ngày 28/10/2017 tại Lâm...