+84 2633 821 074 | +84 2633 515 374 info@khoadang.com.vn

Liên hệ với Chúng tôi

TRỤ SỞ

286 Bùi Thị Xuân | Phường 2

TP.Đà lạt, Tỉnh Lâm Đồng

[E] info@khoadang.com.vn

[P] 0263 382 1074

CHI NHÁNH

9 Hoàng Diệu | Phường 5

TP.Đà lạt, Tỉnh Lâm Đồng

[E] info@khoadang.com.vn

[P] 0263 351 5374

[P] 0263 351 5375

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

3A Yết Kiêu | Phường 5

TP.Đà lạt, Tỉnh Lâm Đồng

[E] info@khoadang.com.vn

[P] 0263 358 8374

TRỤ SỞ

286 Bùi Thị Xuân | Phường 2

TP.Đà lạt, Tỉnh Lâm Đồng

[E] info@khoadang.com.vn

[P] 0263 382 1074

CHI NHÁNH

9 Hoàng Diệu | Phường 5

TP.Đà lạt, Tỉnh Lâm Đồng

E: info@khoadang.com.vn

[P] 0263 351 5374

[P] 0263 351 5375

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

3A Yết Kiêu | Phường 5

TP.Đà lạt, Tỉnh Lâm Đồng

[E] info@khoadang.com.vn

[P] 0263 358 8374