+84 2633 821 074 | +84 2633 515 374 info@khoadang.com.vn

CÔNG TY TNHH DV KHKT KHOA ĐĂNG

CƠ SỞ THƯƠNG MẠI

9 Hoàng Diệu | Phường 5 | Đà Lạt

[E] info@khoadang.com.vn

[P] 0263 351 5374

[P] 0263 351 5375

Đặt hàng

Liên hệ

Công ty Khoa Đăng không ngừng đầu tư về mặt nhận thức, kiên định, phấn đấu, làm việc không mệt mỏi nhằm hướng tới phục vụ cho nhu cầu và lợi ích của Khách hàng.

Địa chỉ: 286 Bùi Thị Xuân | Phường 2
TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 0263 382 1074 | 0263 351 5374

Giờ làm việc: Thứ 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7:30 – 11:30 | 13:00 – 17:00