+84 2633 821 074 | +84 2633 515 374 info@khoadang.com.vn

THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG

RIC 10WP CÀ PHÊ MÙA KHÔ

Mùa khô là giai đoạn cây cà phê phân hóa mầm hoa, hình thành và nở hoa, đậu quả, quả non phát triển ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng của cà phê. Thuốc ĐHST RIC 10WP Mùa Khô với những thành phần và dưỡng chất quan trọng với cây cà phê là một loại thuốc không thể thiểu trong giai đoạn này

BAO BÌ & TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Ra hoa đậu quả đồng loạt, không ra hoa chanh

Tỷ lệ đậu quả tăng cao

Phục hồi vườn cà phê xanh tốt

Ra rễ cực mạnh, tăng khả năng chịu hạn

Tăng năng suất, chất lượng cà phê

QUY TRÌNH SỬ DỤNG SẢN PHẨM

E

THỜI ĐIỂM

Dùng RIC 10WP Cà phê Mùa khô khi tưới nước lần đầu, lần 2 hoặc lần 3.

Để ra hoa đậu quả đồng loạt nên sử dụng ngay RIC 10WP Cà phê Mùa khô khi tưới nước lần đầu.

E

LIỀU LƯỢNG

Dùng 25 – 30Kg RIC 10WP Cà phê Mùa khô trộn với NPK có hàm lượng đạm cao bón gốc cho 1 hecta (tương đương 1.000 cây cà phê kinh doanh), tưới đủ nước.