+84 2633 821 074 | +84 2633 515 374 info@khoadang.com.vn

THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG

RIC 10WP CÀ PHÊ MÙA MƯA

Mùa mưa là giai đoạn cây cà phê ra hoa và đậu trái, trái cà phê phát triển nhanh chóng, cũng kéo theo nhiều vấn đề về rụng trái cà phê, các loại nấm bệnh xuất hiện. Thuốc ĐHST RIC 10WP Mùa Mưa có nhiều tính năng đặc biệt để giúp cây cà phê trong thời điểm này có được hệ rễ phát triển mạnh nhằm cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cũng như tăng tỷ lệ chống rụng trái non, vàng lá.

BAO BÌ & TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Chống rụng trái cà phê

Chắc hạt, to nhân

Rễ phát triển mạnh, nhiều

Chống ngập úng, khô hạn, cây xanh tốt

Thành Phần:

1% Auxins (ANA). Phụ gia 99% bao gồm các acid amines, vitamins, các enzymes và các phức hợp vi lượng quý hiếm cần thiết cho nhu cầu của cây trồng.

Đặc điểm:

Thuốc điều hòa sinh trưởng sinh học, dạng bột mịn màu hồng đồng nhất, tan đều trong nước, dùng bón gốc, tưới gốc, dễ sử dụng.

 

QUY TRÌNH SỬ DỤNG SẢN PHẨM

E

XỬ LÝ CHỐNG RỤNG TRÁI CÀ PHÊ:

Thời điểm: Vào đầu mùa mưa dùng ngay RIC 10WP Cà phê Mùa mưa khi chưa rụng trái
Liều Lượng: Trộn 30kg RIC 10WP Cà phê Mùa mưa với phân NPK có thương hiệu bón gốc cho 1 hecta (tương đương 1.000 cây cà phê kinh doanh)

E

XỬ LÝ GIÚP CÀ PHÊ LỚN TRÁI, CHẮC NHÂN, CHÍN ĐỀU:

Thời điểm: Vào giữa và cuối mùa mưa
Liều Lượng: Trộn 30kg RIC 10WP Cà phê Mùa mưa với phân NPK có thương hiệu bón gốc cho 1 hecta (tương đương 1.000 cây cà phê kinh doanh)

E

PHỤC HỒI VƯỜN CÀ PHÊ GHÉP CẢI TẠO, BỊ VÀNG LÁ & LÃO HÓA:

Dùng 30kg RIC 10WP Cà phê Mùa mưa bón gốc cho 1 hecta (tương đương 1.000 cây cà phê), sau đó dùng NPK mùa mưa