+84 2633 821 074 | +84 2633 515 374 info@khoadang.com.vn

BÌNH CẦU TRÒN 3 CỔ

  • Bình cầu đáy tròn được thiết kế cho các thí nghiệm cần đến gia nhiệt cho mẫu hoặc tiến hành qua hệ thống sinh hàn, phễu rót hay cho các ống mao quản trong thí nghiệm cơ bản hay phức tạp
  • Để có thể gia nhiệt đều và chính xác, bình cầu đáy tròn được thiết kế với kích thước thích hợp theo các yêu cầu kỹ thuật trong phòng thí nghiệm hay quy định trong các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế hay tiêu chuẩn ngành
Danh mục: Từ khóa:

Thông tin bổ sung

Xuất xứ

Đức, Trung Quốc

Quy cách

100ml, 250ml, 500ml, 1000ml, 2000ml