+84 2633 821 074 | +84 2633 515 374 info@khoadang.com.vn

BÌNH ĐỊNH MỨC

  • Bình định mức được sử dụng với mục đích tạo ra một dụng cụ chứa một thể tích có độ chính xác cao trong các thí nghiệm cơ bản cũng như thí nghiệm phức tạp.
  • Với kết cấu là một khối cầu phía dưới và thon dần lên trên, bình định mức đảm bảo độ chính xác về thể tích của dung dịch hay hỗn hợp bên trong nằm trong khoảng cho phép cao.
  • Vạch chia trên bình định mức quy định giới hạn để người sử dụng xác định được thể tích bên trong với các dung dịch có màu và dung dịch trong suốt (quy định được xác định trong tiêu chuẩn phòng thí nghiệm)

Thông tin bổ sung

Xuất xứ

Đức, Trung Quốc

Quy cách

5ml, 10ml, 25ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml, 2000ml, 5000ml, 10000ml