+84 2633 821 074 | +84 2633 515 374 info@khoadang.com.vn

Tin tức báo chí

Tổng hợp tin tức …

Nan giải vấn đề tuyến trùng: Nguyên nhân và hướng giải quyết

Tỉnh Lâm Đồng đang triển khai nhiều giải pháp thực hiện tái canh cà phê hiệu quả. Tuy nhiên, vấn đề này gặp rất nhiều khó khăn, nhiều diện tích cà phê vừa thực hiện tái canh đã có dấu hiệu vàng lá, rụng lá và chết cây. Nguyên nhân là do bệnh hại rễ trên cây cà phê mà đối tượng gây hại chính là tuyến trùng.

Đọc thêm

Chẩn đoán đất để bón phân trên đất Tây Nguyên

Mặc cho sự thăng trầm của giá cả, đến nay cà phê vẫn là loại cây trồng quan trọng chiếm diện tích lớn nhất ở Tây Nguyên. Người trồng cà phê đã có những hiểu biết nhất định về loại cây trồng này để có thể chăm sóc tốt vườn cà phê của mình và đạt năng suất cao.

Đọc thêm

Sự khác biệt giữa Phân Hóa Học và Phân Hữu Cơ

Bài viết sau đây phân tích rõ điểm khác biệt của phân hóa học và phân hữu cơ nhằm giúp người nông dân trồng tiêu quá lệ thuộc vào phân bón hóa học chuyển hướng sang canh tác theo lối hữu cơ bền vững, giảm thiểu tác động gây hại lên môi trường.

Đọc thêm