Quốc Kỳ Việt Nam & Hàn Quốc bên cạnh lá cờ logo biểu trưng cho hai công ty Khoa Đăng (Việt Nam) và DBiO (Hàn Quốc)

Các bên thảo luận về các phương án hợp tác giới thiệu sản phẩm Tiêu Tuyến Trùng 18EC tại Việt Nam

Bắt tay biểu trưng cho sự thỏa hiệp, nhất trí xây dựng mối quan hệ hợp tác giới thiệu sản phẩm Tiêu Tuyến Trùng 18EC tại Việt Nam

Đại diện lãnh đạo công ty Khoa Đăng (TGĐ Nguyễn Văn Chương) và Đại diện lãnh đạo công ty DBiO Hàn Quốc (TGĐ Chang Keun Sung) cùng ký kết thỏa ước hợp tác

Đại diện lãnh đạo công ty Khoa Đăng (TGĐ Nguyễn Văn Chương) và Đại diện lãnh đạo công ty DBiO Hàn Quốc (TGĐ Chang Keun Sung) cùng ký kết thỏa ước hợp tác