Hòa mình vào sự kiện 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, từ ngày 26 – 31/12/2018 vừa qua, công ty Khoa Đăng đã tham gia trưng bày sản phẩm tại triển lãm thành tựu kinh tế – văn hóa – xã hội của Đà Lạt.

Thông qua triển lãm, 2 sản phẩm RIC 10WP Rau Hoa và Tiêu Tuyến Trùng 18EC đã được giới thiệu đến BCND tại khu vực Đà Lạt, 2 sản phẩm chủ lực của công ty Khoa Đăng trên đối tượng rau hoa.

Một số hình ảnh tại triển lãm: