tin tức SẢN PHẨM

Tổng hợp những tin tức liên quan đến sản phẩm của Công ty.

Phòng bệnh Tuyến Trùng gây hại và chăm sóc cây Hồ Tiêu đầu mùa mưa

Phòng bệnh Tuyến Trùng gây hại và chăm sóc cây Hồ Tiêu đầu mùa mưa

Vào đầu mùa mưa, khi đất đủ ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho tuyến trùng gây hại phát triển và hoạt động mạnh, chúng tôi khuyến cáo Bà con nên sử dụng Thuốc Tiêu Tuyến Trùng 18EC giúp phòng trừ tuyến trùng gây hại ngay từ đầu mùa, sau đó kết hợp với sản phẩm thuốc ĐHST RIC 10WP giúp cây phục hồi bộ rễ sau tổn thương.

Đọc thêm
Newsletter